Hiệu chuẩn nhiệt độ với giếng nhiệt FAST- CAL_INO Việt Nam

0
204

Hiệu chuẩn nhiệt độ nhanh chóng & chính xác với giếng nhiệt chuyên dụng.
http://www.ino.com.vn/vn/product.html…

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qHmeVX4too4]

Sản Phẩm của AOIP:

OBERON 426
picto fleche Large volume heatpipe furnace & Fixed Point system, 450°C to 1100°C

CALISTO
picto fleche Dry block, liquid bath, blackbody source & Fixed Point system, 30°C (Tamb of 20°C) to 250°C

DRAGO 934
picto fleche Stirred liquid bath, dry block, Blackbody source & Fixed Point system, 30°C (Tamb of 20°C) to 250°C

EUROPA 6
picto fleche Dry block, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system, -45°C (Tamb of 20°C) to 140°C

HYPERION
picto fleche Stirred liquid bath, dry block, Blackbody source & Fixed Point system, -25°C (Tamb of 20°C) to 140°C

JUPITER 650
picto fleche Large volume portable dry block calibrator, 35°C to 650°C

OCEANUS 6
picto fleche Dry block, liquid bath, blackbody source & Fixed Point system, -25°C (Tamb of 20°C) to 140°C

PEGASUS 1200
picto fleche Large volume portable calibration dry block, 150°C to 1200°C

VENUS
picto fleche Industrical dry block calibrator, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system, -35°C (Tamb of 20°C) to 140°C

GEMINI R 976
picto fleche Medium temperature primary Blackbody source, 30°C to 550°C

EiUK EUROTRON-Portable Temperature Calibrators ( MODE:PTB Series)

EiUK EUROTRON-Compact Temperature Calibrators (Model:EiUK TM)

EiUK EUROTRON-Multifunction Temperature Calibrators (Model:ETB Series)

EUROTRON-Temperature calibrators(Model: MicroCal Series)

EUROTRON- Dry Block Multifunction High-Temperature Calibrator (Model:MicroCal TCS 1200)

EUROTRON-Multifunction calibrators (Model: EasyCal, MicroCal series) Land – Landcal P80P – Low Temperature Portable Land – Landcal P550P – Low Temperature Portable

Liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ 
 
Tel: 028 7 3000184 – Hotline: 09 47 200184 
Email: info@ino.com.vn – Web: www.ino.com.vn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here