DỊCH VỤ

INO VIỆT NAM cung cấp các dịch vụ sau đây:

– Thực hiện công tác khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa, cải hoán & nâng cấp các hệ thống đo lường và thử nghiệm, hệ thống tự động hóa trong các nhà máy sản xuất và các công trình thuộc các ngành công nghiệp nặng.
– Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khảo sát, bảo trì bảo dưỡng, cải hoán/ nâng cấp các thiết bị công nghệ, hệ thống đo lường điều khiển cho các nhà mày sản xuất và công nghiệp
– Cung cấp các thiết bị hiệu chuẩn, kiểm tra, lắp đặt các thiết bị đo lường công nghệ, hệ thống đo đếm.
– Thiết kế, gia công phần mềm, tích hợp các hệ thống đo lường và giám sát dữ liệu
– Cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế của hệ thống kiểm tra và tự động hóa cho ngành năng lượng và các ngành công nghiệp khác…
– Tư vấn mua sắm máy móc, thiết bị đo lường và hiệu chuẩn.